KSA De Bollaert Watou - Registratie

Door het bezoeken/gebruiken van "KSA De Bollaert Watou" (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", "KSA De Bollaert Watou" of "http://forum.ksawatou.be"), ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "KSA De Bollaert Watou" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "KSA De Bollaert Watou". Als je wel gebruik blijft maken van "KSA De Bollaert Watou", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum werkt op basis van phpBB (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "zij", "hen", "hun", "phpBB-software", "www.phpbb.com", "phpBB Groep", "phpBB Teams"). Dit is een forumpakket dat is vrijgegeven onder de "General Public License" (of "GPL") en kan worden gedownload op www.phpbb.com. De phpBB-software vergemakkelijkt alleen discussies via het internet en GPL verbiedt hen tussen te komen in wat wij toestaan en/of verbieden als toelaatbare inhoud en/of gedrag. Voor meer informatie omtrent phpBB, zie: https://www.phpbb.com/.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "KSA De Bollaert Watou" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting en waarschuwen we, als we dit nodig vinden, je internetprovider. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere post opgeslagen, waardoor we het volgen van de voorwaarden kunnen afdwingen. Je gaat ook akkoord met het feit dat "KSA De Bollaert Watou" het recht heeft om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Noch "KSA De Bollaert Watou", noch phpBB zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

 
cron